COLUMN: PARKEER DISCUSSIE IN DE GEESTDODENDE RAADZAAL

Even fijn een avondje gemeenteraad bijwonen in ons mooie Purmerend. De inzet is het parkeerbeleid dat een andere richting gaat krijgen. Verhogingen van de tarieven, verlaging van het tarief van een parkeergarage, uitbreiding van de betaald parkeertijden en vooral een hoop inzichten die niet stroken met een stukje realiteitszin. Zeker de laatste zin maakt dat het nodig is dat de bewoners van Purmerend en de ondernemers de handen in een slaan en zich laten horen.

Het debat zelf was inhoudelijk wat aan de slappe kant. De uitblinkers in de stellingen die pro bevolking waren bleken de kleine lokale vrienden. Er waren diverse insprekers die zich achter het gestoelte plaatste en hun bezwaar kenbaar maakte. Opmerkelijk is te noemen dat wethouder volledig voorbij ging aan probleemstellingen en vraagstukken die uit deze betogen naar voren kwamen. Sterker nog, de wethouder stelt dat je in haar functie ook impopulaire maatregelen moet treffen.

Maatregelen worden getroffen omdat het beleid van de gemeente en dus de wethouder, zo blijkt vandaag, visieloos is. Een verlaging van 40 cent zou er voor moeten zorgen dat mensen gaan parkeren in een parkeergarage die bij de start al als opgegeven werd gezien. Een betonnen gedrocht aan de oever bij het Noord Hollands kanaal dat dan – even populair gezegd; twentyfourzeven – dienst zou moeten doen. Ik leef mee met de bewoners rondom die locatie.

Visieloos haalde ik aan. Dat komt naar voren omdat de gemeente wist dat de tijdelijke parkeermogelijkheden tijdelijk waren en desondanks toch de halve stad voorzag van nietjes om je fiets neer te knallen. De westerstraat onderging een metamorfose en even snel geteld, op iedere 3 parkeerplaatsen die we voorheen hadden kan nu nog 1 auto parkeren. Een eenrichtingsplan werd nog aangehaald waaruit bleek dat een en ander voor Purmerend gewoon geen verhaal is.

De wethouder stelde ook dat zij goede gesprekken heeft gevoerd met de binnenstad ondernemers, terwijl uit mijn vragen blijkt dat het meerendeel hier niet in gekend. Heel positieve ervaringen heeft de wethouder mee weten te krijgen van de ondernemers. Wat echt zou helpen wat een parkeerverwijzingssysteem waarop feitelijke aantallen zouden staan. Uit verschillende reacties op Facebook blijkt dat deze gesprekken een vertekende realiteit weergeven. Ieder heeft zo natuurlijk zijn waarheid en het woord van de wethouder in casu is natuurlijk de enige maar dan ook de echte waarheid.

Maar dan de bewoners, zij willen graag hun voertuig parkeren bij hun huisje en dat is een logisch iets. Iedereen zou dat graag willen. Door alle wijzigingen die het fietsen zou moeten stimuleren, beleid betrekking hebbend op de vergunningen en wederom dat te korte inzicht kunnen deze mensen dat niet. De binnenstad bewoners doe al consessies en waren hier best wel aan het meedenken. Dat laatste is natuurlijk niet nodig want waarom zou een raad er anders zijn. De geestdodende uitstraling van de raadzaal heeft direct invloed op het denkvermogen van de halve raad. Anderzijds komen er op de tribune ook nog eens de complottheorieën omhoog. Het zal wel ‘gegund’ zijn aan meneer Dix of aan meneer Snippe.

Na een hoop tijd verspeeld te hebben en de koers aangehoord te hebben van de wethouder denk ik dat er weinig speelruimte meer in zit. De wethouder gaat top-down regeren en het nieuwe parkeerbeleid gaat richting krijgen. Hier en daar wat fine tunen en gas op die lolly. De kortzichtige blik gaat zorgen voor frustratie, mopperende inwoner, omzetverliezende ondernemers en vooral een lege parkeergarage langs de oever van het kanaal.

Kortom; de wethouder is niet juist ingeschoten in deze portefeuille, onjuiste beweringen, verkeerde inzichten, planologisch niet bekend zijn met de wijkindelingen van Purmerend en vooral niet luisteren naar insprekers. Die per slot van rekening staande vergadering te horen krijgen dat er eigenlijk geen probleem zou zijn.

Tsja, als je in de binnenstad woont of wilt gaan wonen mag je geen auto bezitten want er is geen ruime voor een vergunning. Bewoner die de vergunning al hebben, blijven hem houden. En daar ontstaat dan eens stukje rechtsongelijkheid. Uiteindelijk is het zo dat iedereen, in gelijke gevallen, gelijk behandeld moet worden. Althans zo blijkt het burgerlijk wetboek te werken.

Was je van plan om een bedrijf te starten in het centrum van Purmerend, calculeer meteen even dat de omzet ongeveer 25% lager is dan verwacht.

Purmerend moest op de kaart en dat is gelukt. Het is bijna een rode vlek geworden waar dagjesmensen liever niet komen. Toeristen die er met een boog omheen rijden en lokale bevolking wijkt uit naar naast gelegen steden om te shoppen. Hoe kan dat nou? Ach, soms zijn woorden te veel. Ik begon er al mee, gebrek aan visie en inzicht.

Bron: Facebook Wij Zijn Purmerend